Xin chào

Showing 37–54 of 143 results

Hạt giống quả

Cà chua leo giàn

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Cà chua lùn vàng

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Cà chua socola

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Cà chua thân gỗ

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Cà chua trái cây đỏ

12.000 / 20 hạt

Hạt giống quả

Cà chua trái cây vàng

12.000 / 20 hạt

Hạt giống quả

Cà chua trái tim

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Cà gai leo

12.000 / 50 hạt

Hạt giống quả

Cà pháo tím

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà pháo trắng

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà pháo xanh

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà tím dài cali

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà tím dài ruột xanh

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà trắng lai

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Cà xanh lai

12.000 / 2 gram

Hạt giống quả

Chanh leo cao sản

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Chanh leo vàng

15.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Dâu tây đỏ

12.000 / 100 hạt