Xin chào

Showing 1–18 of 90 results

Hạt giống rau – Công ty hạt giống

Bán sỉ hạt giống – Bán buôn hạt giống rau


Hoa Anh thảo. Hoa Anh thảo vàng. Hoa Baby hồng. Hoa Baby mix. Hoa Baby trắng. Hoa Bằng lăng. Hoa Bảo thạch ba tư. Hoa Báo xuân. Hoa Bắp cải. Hoa Bìm bìm. Hoa Bồ câu. Hoa Bồ công anh. Hoa Bóng phấn. Hoa Cẩm chướng chùm. Hoa Cẩm chướng đơn. Hoa Cẩm chướng kép. Hoa Cẩm quỳ hồng. Hoa Cẩm tú cầu. Hoa Cát cánh. Hoa Cát tường. Hoa Chuông lùn. Hoa Cỏ đổi màu. Hoa Cỏ đuôi thỏ. Hoa Cỏ may mắn. Hoa Cỏ xạ hương. Hoa Cúc anh. Hoa Cúc bách nhật. Hoa Cúc bách nhật tím. Hoa Cúc mâm xôi. Hoa Cúc bất tử. Hoa Cúc châu phi. Hoa Cúc chi. Hoa Cúc chi trắng. Hoa Cúc họa mi. Hoa Cúc đại đóa. Hoa Cúc đại đóa vàng. Hoa Cúc đài loan. Hoa Cúc huân chương. Hoa Cúc lọ lem. Hoa Cúc Lobelia. Hoa Cúc magic. Hoa Cúc mắt rắn. Hoa Cúc mặt trời. Hoa Cúc mặt trời châu phi. Hoa Cúc sao băng. Hoa Cúc sao băng nhiều màu. Hoa Cúc sao mai. Hoa Cúc sao nhái cam. Hoa Cúc sao nhái đỏ. Hoa Cúc sao nhái hồng. Hoa Cúc sao nhái kép. Hoa Cúc Sao nhái lùn. Hoa Cúc sao nhái. Hoa Cúc su si. Hoa Cúc Tai Thỏ. Hoa Cúc thạch thảo hồng. Hoa Cúc thơm – Cúc đuổi muỗi. Hoa Cúc trái thông Hoa. Cúc vạn thọ Mỹ. Hoa Cúc vạn thọ pháp.

Hạt giống rau

Rau bí ăn ngọn

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau bí ăn nụ

12.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Rau bí lùn ăn nụ

12.000 / 10 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bắp baby

12.000 / 30 hạt
12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bắp tím

12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bắp trái tim

12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bẹ dưa

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải bẹ mào gà

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải bẹ xanh mỡ

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải bó xôi đỏ

12.000 / 50 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bó xôi xanh

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải canh đỏ

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải canh xanh

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải cầu vồng

12.000 / 20 hạt

Hạt giống rau

Rau cải chip cao sản

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau cải chít đỏ

12.000 / 2 gram

Hạt giống rau

Rau cải cúc nếp

12.000 / 20 gram