CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc điền vào một mẫu nhập.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nhập một số thông tin cá nhân của bạn như: tên, địa chỉ email hay địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang web của chúng tôi bằng cách ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
(thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn)
Để cải thiện trang web của chúng tôi
(Chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)
Để cải thiện dịch vụ khách hàng
(Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn)
Để xử lý các giao dịch mua hàng
Thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của bạn, trừ mục đích phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua.
Quản lý cuộc thi, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web
Gửi email định kỳ
Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng có thể được sử dụng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, ngoài việc nhận tin tức thường xuyên của công ty, cập nhật thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan, v.v.
Lưu ý: Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ gắn kèm theo các hướng dẫn chi tiết hủy đăng ký ở cuối mỗi email.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng, nhập mẫu gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả các thông tin nhạy cảm được cung cấp đều được truyền qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi để người có thẩm quyền có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Chúng tôi có sử dụng cookie không?

Có (Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển vào máy tính của bạn qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhận diện được trình duyệt của bạn và thu thập và ghi nhớ một số thông tin nhất định).

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn, hiểu và lưu các sở thích của bạn cho các lần ghé thăm trong tương lai và theo dõi các quảng cáo.

Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết của bên thứ ba

Đôi khi, chúng tôi có thể đưa ra hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tìm cách bảo vệ an toàn trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

Chỉ chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải với thông tin thu thập ngoại tuyến.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi chính sách của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này và/hoặc cập nhật ngày sửa đổi Chính sách bảo mật bên dưới.

Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào ngày 02/6/2017