Showing 1–66 of 94 results

Hạt giống rau

Bắp cải baby

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Bắp cải chịu nhiệt

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Bắp cải mini

15.000 / 10 hạt

Hạt giống rau

Bắp cải tím

15.000 / 0.2 gram

Hạt giống rau

Bắp cải trái tim

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Bí siêu ngọn mập

12.000 / 20 gram
Mua 2 Tặng 1

Hạt giống rau

Bí siêu nụ

12.000 / 10 Gram

Hạt giống rau

Bồ ngót

15.000 / 1 gram

Hạt giống rau

Cải bẹ dưa

12.000 / 20 gram
Mua 2 Tặng 1

Hạt giống rau

Cải bẹ mào gà

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải bẹ xanh mỡ

12.000 / 20 gram
12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải bó xôi đỏ

15.000 / 50 hạt

Hạt giống rau

Cải canh lá đỏ

15.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải canh mơ lùn

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải cầu vồng

15.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Cải chít cao sản

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải chít đỏ

15.000 / 2 Gram

Hạt giống rau

Cải cúc nếp

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải đuôi phụng đỏ

15.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải hoa hồng

12.000 / 1 gram

Hạt giống rau

Cải hồng kông

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải làn

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải mầm đá

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Cải mèo

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải mù tạp

15.000 / 5 gram

Hạt giống rau

Cải ngồng đỏ

15.000 / 5 Gram
Mua 2 Tặng 1

Hạt giống rau

Cải ngồng mập

15.000 / 5 Gram

Hạt giống rau

Cải ngọt ăn non

12.000 / 10 gram
Mua 2 Tặng 1

Hạt giống rau

Cải ngọt cọng xanh

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải nhật

15.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Cải thảo tím

15.000 / 10 hạt

Hạt giống rau

Cải thảo xanh

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Cải thảo xanh

15.000 / 0,2 gram

Hạt giống rau

Cải thìa

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Cải xoăn kale

15.000 / 20 hạt

Hạt giống rau

Cải xoăn tím

15.000 / 20 hạt

Hạt giống rau

Cải xoăn xanh

15.000 / 20 hạt

Hạt giống rau

Cần tây chịu nhiệt

15.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Cần tây đỏ

15.000 / 2 gram

Hạt giống rau

Chùm ngây

15.000 / 10 hạt

Hạt giống rau

Dền đỏ cao sản

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Dền đỏ lá liễu

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Dền xanh lá liễu

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Dền xanh lá tròn

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Diếp thơm

12.000 / 5 Gram

Hạt giống rau

Đay đỏ cao sản

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Đay xanh cao sản

12.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Hành lá cao sản

12.000 / 2 Gram

Hạt giống rau

Hành paro

15.000 / 1 gram

Hạt giống rau

Hẹ ta

12.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Húng bạc hà

15.000 / 0,1 gram

Hạt giống rau

Húng chanh

15.000 / 0,1 gram

Hạt giống rau

Húng quế

15.000 / 2 Gram

Hạt giống rau

Húng sả é trắng

15.000 / 1 gram

Hạt giống rau

Húng tây

15.000 / 1 gram

Hạt giống rau

Hương thảo

15.000 / 20 hạt

Hạt giống rau

Kinh giới

12.000 / 2 Gram

Hạt giống rau

Lá vừng hàn quốc

15.000 / 0,5 gram

Hạt giống rau

Mầm cải ngọt đỏ

15.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Mầm cải ngọt trắng

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Mầm củ cải đỏ

15.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Mầm củ cải trắng

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Mầm đậu cove

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Mầm đậu Hà Lan

12.000 / 50 gram

Hạt giống rau

Mầm hướng dương

12.000 / 50 gram