Showing all 20 results

Hạt giống hoa

Dã quỳ đỏ

15.000 / 50 hạt

Hạt giống hoa

Dã quỳ vàng

15.000 / 50 hạt

Hạt giống quả

Đu đủ bonsai

20.000 / 5 hạt

Hạt giống quả

Đu đủ lùn siêu quả

20.000 / 5 hạt

Hạt giống quả

Đu đủ siêu ngọt

20.000 / 5 hạt

Hạt giống quả

Đu đủ vỏ vàng

30.000 / 5 hạt

Hạt giống hoa

Hồng bạch

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng cổ hải phòng

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng lai dragon

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo đỏ

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo hồng

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo tím

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo trắng

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng leo vàng

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng naomi đỏ

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng nhung tím

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng thân gỗ

20.000 / 20 hạt

Hạt giống hoa

Hồng thơm mix

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng tím

20.000 / 10 hạt

Hạt giống hoa

Hồng tím lai

20.000 / 10 hạt