Xin chào

Cà pháo trắng

12.000 / 2 gram

Cà pháo trắng

12.000 / 2 gram