Xin chào

Showing 325–342 of 432 results

Hạt giống quả

Ớt đậu đũa

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Ớt hoa hồng

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Ớt kiểng tròn

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Ớt ngọt chapion

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Ớt ngọt đỏ

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Ớt ngọt nhiều màu

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Ớt ngọt vàng

12.000 / 10 hạt

Hạt giống quả

Ớt ngũ sắc

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Ớt siêu cay

12.000 / 30 hạt

Hạt giống quả

Ớt sừng ngọt

12.000 / 10 hạt
Hết hàng

Hạt giống quả

Ớt sừng vàng

12.000 / 10 hạt

Hạt giống rau

Rau bí ăn ngọn

12.000 / 20 gram

Hạt giống rau

Rau bí ăn nụ

12.000 / 10 gram

Hạt giống rau

Rau cải bắp baby

12.000 / 30 hạt
12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bắp tím

12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bắp trái tim

12.000 / 30 hạt

Hạt giống rau

Rau cải bẹ dưa

12.000 / 20 gram