Bắp cải baby

15.000 / 0,2 gram

  • Xuất xứ: Nhật Bản.
  • Đạt 1 – 1,2 kg. Dễ bán
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky