Bầu lai

15.000 / 10 hạt

  • Xuất xứ: Ấn độ
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky


Danh mục: