Bầu sao trái dài

15.000 / 10 hạt

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Sản phẩm chính hãng công ty