Cà chua bi đỏ

15.000 / 30 hạt

  • Xuất xứ: Thái Lan
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky


Danh mục: