Cà chua trái tim

15.000 / 30 hạt

    • Xuất xứ : Đức
    • TCCL: HN – LS12/2014
    • Chính hãng công ty Lucky


Danh mục: