Bắp cải mini

15.000 / 10 hạt

  • Xuất xứ: Hà Lan
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky

Danh mục: