Cà chua Arka

15.000 / 30 hạt

  • Xuất xứ: Ấn Độ.
  • TCCL: HN – LS12/2014
  • Chính hãng công ty Lucky


Danh mục: